ISSN 1221 - 8855

PUBLICAŢIE EDITATĂ DE FEDERAŢIA ASOCIAŢIILOR BIBLIOTECARILOR DIN ROMÂNIA - FILIALA CONSTANŢA ŞI DE BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ "I.N. ROMAN" CONSTANŢA
Redactor responsabil: prof. Liliana LAZIA
Redactori: Ioan POPIŞTEANU, Adriana GHEORGHIU, Constantin CIOROIU, Gelu CULICEA

Tehnoredactare computerizată:
Marieta DRAGOMIR şi Aida POPOVICI
Se difuzează gratuit"HABENT
SUA
FATA
LIBELLI"

P U B L I C A Ţ I E    D E    B I B L I O L O G I E · A N U L  I X   N r. 8, 2 0 0 3

C U P R I N S