"Dobrogea - 125 de ani de viaţă românească"- Expoziţie de carte -

Index alfabetic:    [A-B]   [C]   [D-H]   [I-M]   [N-R]   [S-V]  

[A-B]

Index alfabetic

[C]

Index alfabetic

[D-H]

Index alfabetic

 • DĂNESCU, GRIGORE. Dobrogea = La Dobroudja. Études de geographie phisique et etnographique. - Imprimerie de l'Independence Roumaine, 1903. - 199 p.
 • DIMITRIU-SEREA, G. Dobrogea românească. - Bucureşti : Acţiunea Românească, 1938. - 108 p.
 • DOBROGEA : Cincizeci de ani de viaţă românească. - Bucureşti : Cultura Naţională, 1928. - 793 p.
 • DOBROGEA : Pământ românesc pe veci legat de neamul românesc. - s.l. : s.n., s.a., 16 p.
 • DOBROGEA : Repere istorice. - Constanţa : Europolis, 2000. - 172 p.
 • LA DOBROGEA ROUMAINE. - Bucarest : 1919, 176 p.
 • DOBROGEA : Patru conferinţe ale Universităţii Libere. - Bucureşti : Cartea Românească, 1928. - 99 p.
 • DOBROGEA : Sâmbure de legendă = Dobrudja : Gist of Legend. - Editura Paralela 45, 2001. - 166 p.
 • DOBROGEA TURISTICĂ : Ghid cultural-turistic. - Constanţa : Dobrogea, 2001. - 129 p.
 • DRĂGAN, MARCEL. Constanţa şi împrejurimile sale : ghid turistic. - Constanţa : Ex Ponto, 2002. - 137 p.
 • DRĂGAN, MARCEL. Litoralul românesc al Mării Negre : ghid turistic. - Constanţa : Ex Ponto, 2003. - 322 p.
 • DRĂGAN, MARCEL. Monografia Liceului Teoretic "Traian" : 1977-2002. - Constanţa : Ex Ponto, 2002. - 234 p.
 • DUMITRAŞCU, GHEORGHE. Localităţi, biserici şi mânăstiri româneşti din Dobrogea, până la 1878. - Constanţa : Editura Fundaţiei "Andrei Şaguna", 1996. - 231 p.
 • FAITER, ION. Monografia Liceului "Mircea cel Bătrân" (1896-1996). - Constanţa : Muntenia, 1996. - 448 p.
 • FAITER, ION ; CĂLINESCU, CONSTANŢA. Reviste dobrogene: Analele Dobrogei; Arhiva Dobrogei : Bibliografie analitică selectivă cu un studiu monografic. - Constanţa : s.n., 1971. - 195 p.
 • GEORGESCU, IOAN. Coloniile germane în Dobrogea. - Cernăuţi : Institutul de Arte Grafice şi Editură ; "Glasul Bucovinei", 1926. - 59 p.
 • GHELASE, ION I. Mocanii bârsani : De la nomadismul pastoral la stabilitatea agricolă în Dobrogea. - Bucureşti : Imprimeria Naţională, 1935. - 19 p.
 • GHIMBĂŞANU-GALAŢI I. Locuinţele coloniştilor din Dobrogea nouă.
 • HOGEA, AXENIA. Personalia : Dicţionar biobibliografic. - Constanţa : Ex Ponto, 1998. - vol. 1.

[I-M]

Index alfabetic

 • IBRAM, NUREDIN. Comunitatea musulmană din Dobrogea : Repere de viaţă spirituală. - Constanţa : Ex Ponto, 1998. - 226 p.
 • IONESCU M. DOBROGIANU. Dobrogea în pragul veacului al XX-lea. - Bucureşti: "I.V.Socecu", 1904. - 1010 p.
 • IONESCU M. DOBROGIANU. Tomi - Constanţa. - Constanţa : Tipografia lucrătorilor asociaţi, 1931.
 • IORGA, NICOLAE. Drepturi naţionale şi politice ale românilor din Dobrogea : Consideraţiuni istorice. - Constanţa : Tipografia "Victoria", 1917. - 91 p.
 • KOGĂLNICEANU, VASILE M. Drepturile dobrogenilor : Mihail Kogălniceanu şi Dobrogea. - Bucureşti : Tipografia "Munca", 1906, - 14 p.
 • LA DOBROUDJA: Monografie. - Bucureşti : Imprimeria Naţională, 1938. - 701 p.
 • LAZIA, LILIANA. Antroponimie dobrogeană : Consideraţiuni diacronice. - Constanţa : Muntenia & Leda, 2003. - 410 p.
 • LĂPUŞAN, AURELIA ; LĂPUŞAN, ŞTEFAN. Constanţa : Memoria oraşului. - Constanţa : Muntenia, 1997. - vol. 1.
 • LĂPUŞAN, AURELIA ; LĂPUŞAN, ŞTEFAN. Drumul pâinii în istoria Dobrogei. - Constanţa, 2001. - 448 p.
 • LĂPUŞAN, AURELIA ; LĂPUŞAN, ŞTEFAN. Medgidia-Carasu. - Constanţa : Muntenia, 1996. - 392 p.
 • LĂPUŞAN, AURELIA. Presă şi teatru în Dobrogea. Constanţa : Mondograf, 2000. - 312 p.
 • LOCUSTEANU, N.B. Dobrogea. - Bucuresci : Tipografia Curţii Regale, 1898. - 116 p.
 • LUNGU, VIRGIL. Creştinismul in Scythia Minor în contextul vest-pontic. - Sibiu-Constanţa, 2000. - 167 p.
 • MAGIRU, MARIA. Dobrogea : studiu etnografic : Românii balcanici (Aromânii). - Constanţa : Muzeul de Artă Populară, 2001, 256 p.
 • MATEESCU, TUDOR. Documente privind istoria Dobrogei (1830-1877). - Bucureşti, 1975. - 344 p.
 • MIHALCEA, GHEORGHE C. Contribuţii la cercetarea etnofolclorică a nordului dobrogean. - Tulcea : C.C.D., 1976. - 72 p.
 • MOISE, MARIAN. Constanţa veche. - Constanţa : Menora, 2001. - 518 p.
 • MĂRTOIU, GEORGETA; TAVITIAN, ANAID. Thalia Ex Ponto la cumpăna de milenii : O istorie sentimentală a Teatrului Dramatic constănţean: 2 mai 1951-2 mai 2001. - Constanţa : Muntenia & Leda, 2001, 568 p.
 • MOŞNEAGU, MARIAN. Ziua Marinei la români. Editura C.N.A.P.M.C., 2002. - 201 p.
 • MUZEUL DE ARTĂ CONSTANŢA. Constanţa-România : Expoziţie permanentă. - Constanţa : 1998. - 224 p.

[N-R]

Index alfabetic

 • NAPOLEON, ATHANASE. Dobrogea şi gurile Dunării din punctele de vedere fisic-militar şi politic administrativ. - Bucuresci : Stabilimentul grafic "I.V. Socecu", 1896. - 99 p.
 • NEGREA, ALEXANDRU. Schiţe dobrogene. - Bucureşti : Cultura Românească, s.a. - 216 p.
 • NICOLESCO, JEAN. Dépot d'étalons d'Anadolkioi. - Bucureşti : "Bucovina", 1929. - 55 p.
 • OMAGIU lui Mihai Eminescu : Volum editat de Comitetul "Pro Eminescu", sub îngrijirea lui Valerian Petrescu. - Bucureşti : Universul, 1934. - 184 p.
 • 100 de ani de la înfiinţarea Oieriei sistematice de la Palas : 1897-1997. - Constanţa, 1997, 112 p.
 • PANAITESCU, P. P. L'origine della populazione della Dobrogea Nuova. - Bucureşti, 1940. - 60 p.
 • PĂULEANU, DOINA. Constanţa : aventura unui proiect european. - Constanţa: Ex Ponto, 2003. - 574 p.
 • PĂULEANU, DOINA. Axa est-vest : Constanţa - istorie şi dinamică interculturală. - Constanţa : Pro Arte, 2000. - 255 p.
 • PETRESCU-COMNEN, NICOLAE. La Dobrogea (DOBROUDJA) : Essai historique, économique, ethnografique et politique. - Paris -Lausanne : Librairie Payot, 1918. - 208 p.
 • PETRESCU-GRIGORE, T. Constituţia şi Legea de organizare a Dobrogei-Nouă. - Constanţa : Editura Ziarului Dobrogea Jună, s.a. - 15 p.
 • PINETA, A.N. Chestiuni dobrogene : Balcic. - s.l. : s.n., s.a. - 128 p.
 • PONTICUS. La Dobrogea : Coup d'oeil sur son histoire et son caractere ethnique. - Bucarest : Imprimeria "Luceafărul", 1946. - 76 p.
 • PORTURILE dunărene, maritime şi de pe căile navigabile interioare în sectorul românesc (navigaţie, transport, turism, istorie, cultură, ecologie). - s.l., 2003. - 348 p.
 • PUIU, ENACHE. Scriitori şi reviste la Pontul Euxin. - Constanţa : Ex Ponto, 1997. - 279 p.
 • RĂDULESCU, ADRIAN. Ovidiu la Pontul Euxin. - Constanţa: Ex Ponto, 1998. - 152 p.
 • RĂDULESCU, ADRIAN; BITOLEANU, ION. Istoria Dobrogei. - Constanţa : Ex Ponto, 1998. - 535 p.
 • ROMAN, IOAN N. Dobrogea şi drepturile politice ale locuitorilor. - Constanţa : 1905.
 • ROMAN, IOAN N. Pagini din istoria culturii româneşti în Dobrogea înainte de 1877. - Constanţa: Institutul de Arte Grafice "Victoria", 1920. - 44 p.
 • ROTARU, JIPA ; MOISE, LEONIDA; HONDREA, DINU. Centrul Militar Judeţean Dobrogea - repere istorice. - Constanţa : Europolis, 2002. - 244 p.
 • RUNCAN, NECHITA. Două milenii de viaţă creştină neîntreruptă în Dobrogea. - Constanţa : Ex Ponto, 2003. - 448 p.

[S-V]

Index alfabetic

 • SÂRBU, MARIAN. Marina română în Primul război mondial. - Constanţa: Editura Academiei Navale "Mircea cel Bătrân", 2002. - 195 p.
 • SEIŞANU, ROMULUS. Dobrogea: Gurile Dunării şi Insula Şerpilor : Schiţă monografică : Studii şi documente. - Bucureşti : Editura Ziarului "Universul", 1928. - 270 p.
 • ŞERBĂNESCU, MIHAIL. Constanţa : [Album]. Constanţa : Romart Design, 2000. - 64 f. pl.
 • ŞERBĂNESCU, MIHAIL. Constanţa : peisaje pontice = Pontus Euxinus Landscapes. - Constanţa : Romart Design.
 • ŞERBĂNESCU, MIHAIL. Pădurile Dobrogei. - Constanţa : Romart Design, 2003. - 47 p.
 • ŞERBĂNESCU, MIHAIL. Costineşti : [Album]. Romart Design, 2001. 16 p., 32 f. pl.
 • SIMIONESCU, ION. O ţară din poveşti : Dobrogea - Cu numeroase figuri în text. - Bucureşti : Cartea Românească, 1928. - 119 p.
 • SUCEVEANU, ALEXANDRU; BARNEA, ALEXANDRU. La Dobroudja roumaine. - Bucarest : Editura Enciclopedică, 1991. - 335 p.
 • ŞOIMARU, TUDOR. Constanţa. - Bucureşti, 1936.
 • TAVITIAN, SIMION. Armenii dobrogeni în istoria şi civilizaţia românilor. - Constanţa : Ex Ponto, 2003. - 210 p.
 • TREPTE ÎN TIMP: Şcoala Militară de Maiştri Militari ai Marinei "Amiral Ion Murgescu". - Constanţa : Muntenia, 1997. - 195 p.
 • VALORI ale artei româneşti în Muzeul de Artă Constanţa. - Bucureşti : Chimprest Publicity, 2001.
 • VLĂDESCU-OLT, M. Constituţia Dobrogei. - Bucureşti, 1908.

 • Pagina precedentă / Back Top Pagina următoare / Next